ارباب رجوع و مدیریت (وظایف متقابل)، نقش بسترها در انجام دادن وظایف
63 بازدید
محل نشر: فرهنگ مدیریت » بهار 1384 - شماره 8 (22 صفحه - از 181 تا 202)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مباحثی که در مدیریت مورد توجه همگان است وظائف مدیران و مسئولان در مقابل ارباب رجوع است و در این زمینه مطالب زیادی نوشته شده و حتی در ارزیابی‌های مسئولین یکی از جهات موثر همین است که شخص در برخورد با ارباب رجوع و جلب رضایت آنان چگونه عمل می‌کند. و اما وظائف مراجعین نسبت به مسئولین که آنهم دارای اهمیت است کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در نظر داشتن بسترها و زمینه‌های مدیریت که در ارزیابی مسئولین تأثیرگذار است باید مورد توجه قرار گیرد. در مقاله حاضر بعد از اشاره به بعضی وظائف مسئولین در رابطه با ارباب رجوع نمونه‌هایی از وظائف مراجعین نسبت به مسئولین و همینطور لزوم توجه به بسترهای متفاوت در ارزیابی مدیران مورد بحث واقع شده است. واژه‌های کلیدی: وظایف مدیران, وظائف ارباب رجوع, وظایف اخلاقی, وظایف حقوقی