مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید احمد
نام خانوادگی:میر حسینی
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

از سال 1349 وارد حوزه علمیه یزد گردیدم. سه سال را در یزد و مابقی را در قم بودم. در این مدت به عنوان طلبه ای محضر بزرگانی را درک کردم که حتی حضور در محضر آنان بالاترین خیر و برکت را القاء می کرد.